KÜTAHYA     SAKARYA(ADAPAZARI)

16:30

2+1

ISPARTA YOLU

35

18:00

2+1

BURDUR YOLU

35

22:30

2+1

35

23:59

2+1

ISPARTA YOLU

35

00:30 17/08/2017

2+1

BURDUR YOLU

35

01:30 17/08/2017

2+1

AFYON KÜTAHYA YOLU

35

GİDİŞ: KÜTAHYA     SAKARYA(ADAPAZARI)
DÖNÜŞ: SAKARYA(ADAPAZARI)     KÜTAHYA
83