KÜTAHYA     ESKİŞEHİR

14:30

15 TL

14:45

14 TL

15:45

15 TL

17:45

15 TL

18:45

15 TL

19:45

14 TL

21:45

14 TL

22:15

15 TL

23:15

14 TL

01:00

14 TL

GİDİŞ: KÜTAHYA     ESKİŞEHİR
DÖNÜŞ: ESKİŞEHİR     KÜTAHYA
272