KÜTAHYA     ESKİŞEHİR

13:00

15 TL

14:30

15 TL

14:45

15 TL

15:45

15 TL

17:45

15 TL

18:00

15 TL

18:45

15 TL

19:45

15 TL

20:40

15 TL

22:30

15 TL

23:15

15 TL

01:00

15 TL

GİDİŞ: KÜTAHYA     ESKİŞEHİR
DÖNÜŞ: ESKİŞEHİR     KÜTAHYA
1380