KEMER     ANKARA

12:15

2+1

*BURDUR YOLU*BURDUR YOLU

85

14:15

2+1

*ISPARTA YOLU*ISPARTA YOLU

85

22:45

2+1

*BURDUR YOLU*BURDUR YOLU*BURDUR YOLU

85

GİDİŞ: KEMER     ANKARA
DÖNÜŞ: ANKARA     KEMER
64