İZMİR     FETHİYE

17:30

55 TL

19:30

55 TL

23:30

55 TL

02:00

55 TL

GİDİŞ: İZMİR     FETHİYE
DÖNÜŞ: FETHİYE     İZMİR
928