FETHİYE     ANTALYA

GİDİŞ: FETHİYE     ANTALYA
DÖNÜŞ: ANTALYA     FETHİYE
72