FETHİYE     ANTALYA

03:00 24/08/2017

2+1

45

GİDİŞ: FETHİYE     ANTALYA
DÖNÜŞ: ANTALYA     FETHİYE
70