DİDİM     İZMİR

16:30

2+1

MAVİŞEHİR’E UĞRAMAZ-YENİ YOLDAN GİDER

30

18:00

2+2

MAVİŞEHİR’E UĞRAMAZ-YENİ YOLDAN GİDER

30

19:30

2+2

MAVİŞEHİR’E UĞRAMAZ-YENİ YOLDAN GİDER

30

21:00

2+2

MAVİŞEHİRE UĞRAMAZ YENİ YOLDAN GİDER

30

23:30

2+1

*MAVİŞEHİRE UĞRAMAZ-YENİ YOLDAN GİDER

30

GİDİŞ: DİDİM     İZMİR
DÖNÜŞ: İZMİR     DİDİM
126