BURSA     AYVALIK

19:00

45 TL

01:00

45 TL

02:00

45 TL

02:35

45 TL

GİDİŞ: BURSA     AYVALIK
DÖNÜŞ: AYVALIK     BURSA
73