BURSA     AYVALIK

15:32

57 TL

18:00

57 TL

01:30

57 TL

02:30

57 TL

GİDİŞ: BURSA     AYVALIK
DÖNÜŞ: AYVALIK     BURSA
224