BURSA     ANTALYA

08:30

90 TL

10:00

90 TL

21:00

90 TL

23:59

90 TL

GİDİŞ: BURSA     ANTALYA
DÖNÜŞ: ANTALYA     BURSA
191