BURSA     ANTALYA

21:00

85 TL

22:30

85 TL

23:30

85 TL

23:59

85 TL

GİDİŞ: BURSA     ANTALYA
DÖNÜŞ: ANTALYA     BURSA
844