ANTALYA     İZMİT(KOCAELI)

08:00

105 TL

10:00

105 TL

12:00

105 TL

17:30

105 TL

19:30

105 TL

21:00

105 TL

22:30

105 TL

23:59

105 TL

GİDİŞ: ANTALYA     İZMİT(KOCAELI)
DÖNÜŞ: İZMİT(KOCAELI)     ANTALYA
1237