ANTALYA     FETHİYE

10:30

2+1

*KORKUTELİ YOLU

45

12:30

2+1

*KORKUTELİ YOLU

45

14:30

2+1

*KORKUTELİ YOLU

45

18:30

2+1

*KORKUTELİ YOLU

45

23:59

2+1

*KORKUTELİ YOLU

45

GİDİŞ: ANTALYA     FETHİYE
DÖNÜŞ: FETHİYE     ANTALYA
94