ANTALYA     ESKİŞEHİR

09:00

65 TL

10:30

65 TL

11:30

65 TL

12:30

65 TL

13:30

65 TL

14:30

65 TL

21:30

65 TL

23:00

65 TL

23:30

65 TL

00:30

65 TL

01:00

65 TL

GİDİŞ: ANTALYA     ESKİŞEHİR
DÖNÜŞ: ESKİŞEHİR     ANTALYA
1255