ANTALYA     DENİZLİ

08:30

47 TL

10:30

47 TL

11:30

47 TL

12:30

47 TL

13:30

47 TL

14:30

47 TL

15:30

47 TL

16:30

47 TL

18:30

47 TL

19:30

47 TL

21:00

47 TL

22:00

47 TL

00:30

47 TL

01:00

47 TL

02:00

47 TL

GİDİŞ: ANTALYA     DENİZLİ
DÖNÜŞ: DENİZLİ     ANTALYA
350