ANTALYA     BURSA

09:00

90 TL

13:00

90 TL

21:30

90 TL

23:59

90 TL

GİDİŞ: ANTALYA     BURSA
DÖNÜŞ: BURSA     ANTALYA
145