ANKARA     SANDIKLI

07:00

2+1

50

07:30

2+1

50

08:00

2+1

MAVİŞEHİRE UĞRAMAZ YENİ YOLDAN GİDER

50

08:30

2+1

50

09:00

2+1

50

09:00

2+1

50

09:30

2+1

MAVİŞEHİRE GİRMEZ YENİ YOLDAN GİDER

50

10:00

2+1

50

10:30

2+1

50

10:30

2+1

50

11:00

2+1

MAVİŞEHİRE UĞRAMAZ YENİ YOLDAN GİDER

50

12:00

2+1

50

12:30

2+1

50

14:00

2+1

50

14:30

2+1

50

16:00

2+1

50

16:00

2+2

50

17:00

2+1

50

17:30

2+1

50

18:30

2+1

50

19:00

2+1

50

19:30

2+1

50

21:00

2+1

50

GİDİŞ: ANKARA     SANDIKLI
DÖNÜŞ: SANDIKLI     ANKARA
172