İSTANBUL-ANADOLU(KURTKÖY)     FETHİYE

20:30

2+1

120

21:30

2+1

PERON 41-44

120

23:30

2+1

PERON 41-44 YAYLA YOLU

120

GİDİŞ: İSTANBUL-ANADOLU(KURTKÖY)     FETHİYE
DÖNÜŞ: FETHİYE     İSTANBUL-ANADOLU(KURTKÖY)
150